Tie­to­vi­sa 18.12.2017

Kysy­myk­set
1.    Mil­lä taval­la Brink­ka­lan talo liit­tyy suo­ma­lai­seen jou­luun?
2.    Mikä Grim­min satu on ollut Kes­ki-Euroo­pas­sa innoit­ta­ja­na pipar­kak­ku­ta­lo­jen tekoon?
3.    a) Mis­tä Euroo­pan maas­ta on Suo­meen tul­lut jou­luglö­gi­pe­rin­ne?, b) jou­lu­kort­tien lähet­tä­mi­nen
4.    Mis­sä suo­ma­lai­ses­sa jou­lu­lau­lus­sa mai­ni­taan Euroo­pan suu­rin tuli­vuo­ri?
5.    Kenen sanoit­ta­ma jou­lu­lau­lu on ”En etsi val­taa lois­toa”? a) Eino Lei­no, b) Saka­ri Tope­lius, c) J.L. Rune­berg, d) Mika Wal­ta­ri
6.    Kuka on piir­tä­nyt ja kir­joit­ta­nut Koi­ra­mäen jou­lus­ta?
7.    Mitä kaut­ta jou­lu­pu­kin usko­tel­laan tule­vaan kotei­hin USA:ssa?
8.    Kenen evan­ke­lis­tan evan­ke­liu­mi lue­taan jou­lue­van­ke­liu­mi­na Suo­mes­sa?
9.    Pöys­ti on tut­tu suku­ni­mi, mut­ta mitä suo­ma­lai­seen jou­lu­pöy­tään liit­ty­vää se on tar­koit­ta­nut mui­nais­suo­mes­sa, samaa tar­koit­ti myös likiö?
10.  Min­kä maa­lai­nen for­maat­ti on TV:ssä näh­ty The Jou­lu­ka­len­te­ri? a) ruot­sa­lai­nen, b) tans­ka­lai­nen, c) englan­ti­lai­nen, d) kana­da­lai­nen

Vas­tauk­set
1.    Brink­ka­lan talos­ta Turus­sa julis­te­taan jou­lu­rau­ha
2.    Han­nu ja Kert­tu
3.    a) Ruot­sis­ta, b) Englan­nis­ta
4.    Syl­vian jou­lu­lau­lus­sa (Etnan­pa kau­kaa mä kau­nii­na nään…)
5.    b) Saka­ri Tope­lius
6.    Mau­ri Kun­nas
7.    Savu­pii­pus­ta
8.    Luuk­kaan
9.    Kink­ku
10.   b) tans­ka­lai­nen