Nor­maa­lia juh­la­vam­mat hir­vi­pei­jaat

Juhlassa huomioitiin Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton ansio- ja kunniamerkein seuran pitkäaikaisia toimijoita sekä perustajajäseniä, joita ovat Lauri Tiiro (oikealla), Kimmo Seuranen, Aarne Jämsä ja Matti Häyrynen. Heille merkit luovuttivat Teppo Kakkonen Iin Riistanhoitoyhdistyksestä sekä Pohjois-Iin Eränkävijöiden nykyinen puheenjohtaja Aaro Paakkola (takana).

Poh­jois-Iin Erän­kä­vi­jöi­den hir­vi­pei­jaat jär­jes­tet­tiin tänä syk­sy­nä taval­lis­ta juh­la­vam­mis­sa puit­teis­sa, kun samal­la juh­lit­tiin seu­ran 50-vuo­tis­ta ole­mas­sao­loa. Iin Urhei­li­jain talol­la pidet­ty juh­la sekä sen jäl­kei­nen pei­jais­ta­pah­tu­ma ruo­kai­lui­neen, arpa­jai­si­neen ja liha­huu­to­kaup­poi­neen koko­si­kin väkeä niin val­tai­sas­ti, että lisä­pöy­tiä ja -tuo­le­ja kan­net­tiin joka kul­maan min­ne suin­kin vain mah­tui. Innok­kaim­mat saat­toi­vat jat­kaa iltaa vie­lä pei­jais­tans­sien­kin mer­keis­sä. Juh­las­sa pide­tyis­tä puheen­vuo­rois­ta ilme­ni, että…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus