Putaan Radio Väis­ki Oy on Vuo­den yrit­tä­jä Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry on valin­nut Jyr­ki Drus­hi­nin ja Vesa Mäki­sen Putaan Radio Väis­ki Oy:n, kan­san suus­sa Väis­kin Koneen, Vuo­den 2018 yrit­tä­jäk­si. Yri­tys on toi­mi­nut koko ole­mas­sa olon­sa ajan Hau­ki­pu­taal­la ja tar­jon­nut laa­du­kas­ta pal­ve­lua paik­ka­kun­nal­la asiak­kail­leen. Huo­mio­nar­vois­ta on myös, että Putaan Radio Väis­ki Oy on Oulun talous­a­lu­eel­la ainoa alan­sa kivi­jal­ka­myy­mä­lä, Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät perus­te­lee. Lisäk­si esiin nos­te­taan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus