Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen kaa­toi ensim­mäi­sen hirvensä

Neljätoistavuotiaan Otso Kyllösen mielestä luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus ovat parhaita harrastuksia. Vaikka saalis ei hänen mielestään olekaan tärkeintä, tuntuu ensimmäinen hirvenkaato toissa sunnuntaina mukavalta. Mukana metsällä olivat myös karjalankarhukoirat Tiki ja Kata.Neljätoistavuotiaan Otso Kyllösen mielestä luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus ovat parhaita harrastuksia. Vaikka saalis ei hänen mielestään olekaan tärkeintä, tuntuu ensimmäinen hirvenkaato toissa sunnuntaina mukavalta. Mukana metsällä olivat myös karjalankarhukoirat Tiki ja Kata.

Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen ampui ensim­mäi­sen hir­ven­sä loka­kuun ensim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Hänen isän­sä Juk­ka läh­ti tuol­loin aamul­la hir­vi­jah­tiin per­heen kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra Tikin kans­sa. Otsol­la jäi vie­lä aamul­la kotiin. – Tiki otti hir­vet heti hauk­kuun, joten isä soit­ti ja pyy­si tuo­maan nuo­rem­man koi­ram­me Katan avuk­si jah­tiin, Otso ker­too. Met­säs­sä Kata läh­ti saman tien seu­raa­maan Tikin jäl­kiä Otso ja Jukka… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus