Met­sä­asian­tun­ti­ja koh­taa työk­seen metsänomistajia

Taneli Pantsar on aloittanut elokuussa metsäasiantuntijan työt Stora Enson Iin toimipisteellä.Taneli Pantsar on aloittanut elokuussa metsäasiantuntijan työt Stora Enson Iin toimipisteellä.

Iis­sä Sto­ra Enson met­sä­toi­mis­tol­la on aloit­ta­nut elo­kuus­sa uusi met­sä­asian­tun­ti­ja. Tane­li Pant­sar astui met­sä­asian­tun­ti­jan ase­maan aiem­mas­ta työs­tään puu­ja­los­tei­den myyn­nin parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus