Mes­su­jen koho­koh­ta­na vaalipaneeli

Vaalipaneeliin osallistuivat etualalta Tytti Tuppurainen (SDP), Sebastian Tynkkynen (Perussuomalaiset), Leena Askeli (KD), Juha Hänninen (Kokoomus), Pasi Backman (Liike Nyt), Pekka Aittakumpu (Keskusta), Silja Keränen (Vihreät) ja Hanna Sarkkinen (Vasemmistoliitto).Vaalipaneeliin osallistuivat etualalta Tytti Tuppurainen (SDP), Sebastian Tynkkynen (Perussuomalaiset), Leena Askeli (KD), Juha Hänninen (Kokoomus), Pasi Backman (Liike Nyt), Pekka Aittakumpu (Keskusta), Silja Keränen (Vihreät) ja Hanna Sarkkinen (Vasemmistoliitto).

Kun Iin lukion mes­sut lau­an­tai­na käyn­nis­tyi­vät, sai­vat mes­su­pöy­tien esit­te­li­jät alkuun ihme­tel­lä ylei­sön puut­tu­mis­ta. Moni epäi­li­kin tapah­tu­man kiin­nos­ta­vuu­den häviä­vän ulko­na val­lin­neel­le lois­ta­val­le ulkoi­lusääl­le, mut­ta eipä hätää. H‑hetken eli vaa­li­pa­nee­lin käyn­nis­ty­mi­sen lähe­tes­sä rupe­si ylei­söä ilmaan­tu­maan, ja panee­lin jäl­keen alkoi kaup­pa­kin käy­dä niin lukion yrit­tä­jyys­ryh­män hoi­ta­mas­sa kah­vios­sa ja arvan­myyn­ti­pis­teel­lä kuin mui­den pöy­tien äärellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus