Mes­suil­ta tie­toa työs­tä ja koulutuksesta

IiRek­ry-mes­suil­la saat­toi perin­tei­seen tapaan tutus­tua kou­lu­tus- ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin. Uusi mes­su­paik­ka kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­sen tilois­sa kerä­si kou­lu­lais­ten lisäk­si aiem­paa enem­män sekä näyt­teil­lea­set­ta­jia että messuväkeä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus