Nii­nis­tö ja Väy­ry­nen suo­si­tuim­mat Haukiputaalla

Kiviniemessä oli Haukiputaan korkein äänestysprosentti, 75,4. Eniten ääniä keräsivät Kiviniemestä Niinistö,Väyrynen ja Haavisto.

Sau­li Nii­nis­tö ja Paa­vo Väy­ry­nen kerä­si­vät eni­ten ääniä Hau­ki­pu­taan kai­kil­ta äänes­ty­sa­luei­ta. Kol­man­nek­si suo­si­tuim­man ehdok­kaan sijoi­tus sen sijaan vaih­te­lee äänes­ty­sa­lueit­tain. Mar­tin­nie­mes­sä kol­mo­sek­si kiri Mer­ja Kyl­lö­nen, Ase­ma­ky­läs­sä Pek­ka Haa­vis­to, Hau­ki­pu­taan län­ti­sel­lä alu­eel­la Lau­ra Huh­ta­saa­ri, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Pek­ka Haa­vis­to ja Kel­los­sa Mat­ti Van­ha­nen. Hau­ki­pu­taan itäi­sel­lä alu­eel­la Pek­ka Haa­vis­to ja Lau­ra Huh­ta­saa­ri sai­vat molem­mat yhtä pal­jon kan­na­tus­ta ja keräsivät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus