Yhte­näi­siä väis­tö­ti­lo­ja ei ole tulos­sa Kiiminkiin

Joki­ran­nan tilat ovat Oulun kau­pun­gin mukaan täl­lä het­kel­lä, toteu­tet­tu­jen remont­tien jäl­keen riit­tä­vän hyvät toi­miak­seen väis­tö­ti­loi­na, kun­nes uudis­ra­ken­nus saa­daan raken­net­tua. Näin ker­toi­vat val­tuus­ton kyse­ly­tun­nil­la itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö, asian­tun­ti­ja Tom­mi Riip­pa ja han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti. Van­hem­mat ja oppi­laat eivät ole asian­tun­ti­joi­den kans­sa samoil­la lin­joil­la. Vii­me vii­kol­la oppi­laan van­hem­pi on teh­nyt alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le kan­te­lun tämän lähes 700… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus