Meri­tai­me­nen poi­ka­set mat­ka­si­vat Martimojokeen

Meritaimenen poikaset on siirretty hapetettuun säiliöön, ja matka Martimojoelle voi alkaa. Poikasia kuljettamaan lähtivät Vesa Rahikkala (vasemmalla) ja Jyrki Salo.Meritaimenen poikaset on siirretty hapetettuun säiliöön, ja matka Martimojoelle voi alkaa. Poikasia kuljettamaan lähtivät Vesa Rahikkala (vasemmalla) ja Jyrki Salo.

Meri­tai­me­nen vuo­den ikäi­set poi­ka­set mols­kah­te­li­vat kul­je­tus­säi­li­öön Voi­ma­lo­hi Oy:n Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Iis­sä vii­me vii­kon tiis­tai­na. Säi­liön suo­jis­sa kala­lap­sos­ten tie vei Jak­ku­ky­län koh­dal­la Iijo­keen yhty­väl­le Mar­ti­mo­joel­le, mis­sä ne las­ket­tiin veteen Saha­kos­keen ja Kar­ku­kos­keen sekä Kii­min­gin­tien alit­ta­van sil­lan koh­dal­le. – Mar­ti­mo­joen ylä­osaan poi­ka­sia ei istu­tet­tu, sil­lä ylhääl­lä vir­taa­vis­ta purois­ta on löy­det­ty merk­ke­jä omas­ta tai­men­kan­nas­ta, pää­uo­mal­ta merk­ke­jä ei ole… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus