Löy­tyi­kö Kan­to­las­ta Sep­pä Hög­ma­nin alasinkin?

Kantolan rakennuksia todennäköisesti 1950-luvulla. Neliön muotoisesta pihapiiristä löytyvät oikealta Vanha Kantola, takana Erkki Kantola, vasemmasta reunasta Yrjö Kantolan navetta, alhaalta pitkä Juho ja Iida Kantolan sekä samassa Erkki Kantolan navetta. Ylhäältä keskeltä löytyy vuoden 1972 tulipalossa säilynyt Yrjö Kantola. Sähkö Kantolaan on tullut jo varhain, sillä Nelostien varressa kulki sähkölinja. Saksalaiset perääntyessään syksyllä 1944 katkoivat sähkölinjat. Sepän talon ja pajan paikka löytyy Yrjö Kantolan takaa oikeasta yläreunasta. Kuvassa näkyy myös Kantolan tilan lävitse kulkeva tie, jota myöten uittomiehet kulkivat rantaan, josta veneillä mentiin Ykspensaaseen, Louttiin, Korkiaan ja Siikalettoon.Kantolan rakennuksia todennäköisesti 1950-luvulla. Neliön muotoisesta pihapiiristä löytyvät oikealta Vanha Kantola, takana Erkki Kantola, vasemmasta reunasta Yrjö Kantolan navetta, alhaalta pitkä Juho ja Iida Kantolan sekä samassa Erkki Kantolan navetta. Ylhäältä keskeltä löytyy vuoden 1972 tulipalossa säilynyt Yrjö Kantola. Sähkö Kantolaan on tullut jo varhain, sillä Nelostien varressa kulki sähkölinja. Saksalaiset perääntyessään syksyllä 1944 katkoivat sähkölinjat. Sepän talon ja pajan paikka löytyy Yrjö Kantolan takaa oikeasta yläreunasta. Kuvassa näkyy myös Kantolan tilan lävitse kulkeva tie, jota myöten uittomiehet kulkivat rantaan, josta veneillä mentiin Ykspensaaseen, Louttiin, Korkiaan ja Siikalettoon.

Ran­ta­poh­ja otsi­koi 25.5.1972 jut­tun­sa Kan­to­lan palos­ta: Suur­pa­lo rie­hui Poh­jois-Iin Kan­to­lan­pe­räl­lä. Mies, kak­si taloa ja kol­me navet­taa paloi­vat. Suur­pa­lo oli rie­hu­nut ensim­mäi­sen hel­lun­tai­päi­vän väli­se­nä yönä. Erk­ki Kan­to­lan peri­kun­nan talos­sa asu­nut Paa­vo Kan­to­la paloi talon muka­na. Palo oli saa­nut alkun­sa juu­ri Erk­ki Kan­to­las­ta ja levi­si nopeas­ti vie­res­sä ollee­seen van­haan Kan­to­laan ja sii­tä lähis­töl­lä ole­viin ulko­ra­ken­nuk­siin. Palos­sa tuhoutui… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus