Lisää tuu­li­voi­maa Iihin

Iin tuulivoimapuisto on laajenemassa Nybyn tuulipuiston itäpuolelle tulevalla Palokankaan tuulipuistolla. TuuliWatti aikoo rakentaa puistoon 12 tuulivoimalaa. Ennestään TuuliWatilla on Olhavan puistoissa 11 tuulivoimalaa. Taaleritehtaalla on Nybyn ja Myllykankaan puistoissa yhteensä 30 voimalaa.

Iin ja Kui­va­nie­men tuu­li­voi­ma­puis­to on laa­je­ne­mas­sa Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton myö­tä kah­del­la­tois­ta tuu­li­voi­ma­lal­la. Lie­kö tuu­li­voi­ma­lat jo niin tut­tu näky alu­eel­la, että aihe ei enää kiin­nos­ta? Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen Meri­hel­meen saa­pui tiis­tai-ilta­na vain yksi hen­ki­lö. Kun samaa tuu­li­puis­toa esi­tel­tiin kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa, ei ylei­söä saa­pu­nut pai­kal­le ollen­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus