Las­ten tai­det­ta näyttelyssä

Taidekoululaisten näyttely on esillä Näteporissa tammikuulle asti.Taidekoululaisten näyttely on esillä Näteporissa tammikuulle asti.

Tai­de­kou­lun kuva­tai­de- ja käsi­työ­ryh­mien näyt­te­ly on esil­lä Nätteporissa. 

Luon­to­ni-nimeä kan­ta­va näyt­te­ly esit­te­lee 7–13-vuotiaiden oppi­lai­den tai­dok­kai­ta teok­sia ympä­ris­tös­täm­me ja mie­len­mai­se­mis­taan. Esil­lä on useal­la eri tek­nii­kal­la toteu­tet­tu­ja maa­lauk­sia, huo­vu­tus­töi­tä sekä katos­ta roik­ku­via pei­te­vä­rin maa­la­tus­ta maa­laus­huo­vas­ta sekä kol­laa­seis­ta teh­ty­jä unelmapilviä.

Näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin vii­me vii­kon tiis­tai­na samaan aikaan jär­jes­te­tyn tai­de­kou­lun musiik­kiop­pi­lai­den kon­ser­tin kans­sa. Toi­nen musiik­kiop­pi­lai­den kon­sert­ti pidet­tiin keskiviikkona.

Näyt­te­ly on esil­lä Nät­te­po­ris­sa 10.1. saakka.