Kun­tout­ta­va kesä­juh­la kerä­si ystä­viä yhteen

Kuntouttavan päivätoiminnan kesäjuhlassa tanssittiin ja laulettiin karaoken tahtiin.

Iin ja Kui­va­ni­men kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan asiak­kaat kokoon­tui­vat tiis­tai­na kesä­juh­lan mer­keis­sä Iin Meri­hel­mes­sä. Tapah­tu­man ohjel­ma sisäl­si tans­sia ja karao­ke­lau­lua, mut­ta vähin­tään yhtä tär­keä osa päi­vää oli van­ho­jen tut­tu­jen tapaa­mi­nen ja jutus­te­lu. Pai­kal­la Meri­hel­mes­sä oli yhteen­sä 120 elä­ke­läis­tä Iin ja Kui­va­nie­men kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan yksi­köis­tä. Karao­ken hyvän­te­ke­väi­syys­pe­ri­aat­teel­la tar­jon­nut Sys­sin karao­ke sai aluk­si hie­man hou­ku­tel­la, että ensim­mäi­set roh­keat laulajat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus