Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan kam­pan­joi­vat moto­ris­tit Iis­sä

Haminan koulun sisäpiha täyttyi moottoripyöristä, kun Motoristit koulukiusaamista vastaan -kiertue saapui koululle.

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan -kier­tue pysäh­tyi maa­nan­tai­aa­mu­na Iin Hami­nan kou­lul­la. Oppi­laat sai­vat tutus­tua kou­lun pihal­le ajet­tui­hin moot­to­ri­pyö­riin ja kuul­la, kuin­ka moto­ris­tit eivät hyväk­sy kiusaa­mis­ta mis­sään muo­dos­sa. Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan (MKKV) läh­ti liik­keel­le Tam­pe­reel­la syk­syl­lä 2013 moto­ris­tien kes­kuu­des­sa syn­ty­nees­tä aja­tuk­ses­ta kut­sua kokoon asias­ta kiin­nos­tu­nei­ta moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­tä, jot­ka ajai­si­vat ryh­mä­nä kou­lui­hin puhu­maan oppi­lail­le kiusaa­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta ja otta­maan siten…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus