Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa pal­jon van­haa, sopi­vas­ti uut­ta – Tavoit­tee­na tar­jo­ta kai­kil­le jotain

Iin kansalaisopisto täytti viime vuonna viisikymmentä vuotta. Taidekoululla alkaa kolmaskymmenes lukuvuosi. Kuvassa kuvataideryhmien oppilastöitä.

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun luku­vuo­si 2019–20 pitää sisäl­lään pal­jon van­haa hyväk­si havait­tua ope­tus­ta ja sopi­vas­ti uut­ta.– Ei ole mitään syy­tä muut­taa van­haa hyväk­si havait­tua toi­min­taa, jota ihmi­set odot­ta­vat. Nii­den lisäk­si koi­te­taan kui­ten­kin hakea uusia jut­tu­ja, ker­too Iin kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri Jan­ne Puo­li­tai­val.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus