642 läh­töä, 701 tun­tia, 10 004 kilo­met­riä –70-vuo­tis­lah­ja hurah­dut­ti maas­to­pyö­räi­lyyn

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Eli­na Paa­son lap­set miet­ti­vät kol­me vuot­ta sit­ten, mitä ostaa äidil­le 70-vuo­tis­lah­jak­si.– Aluk­si mie­tim­me äidil­le näi­tä perin­tei­siä kul­ta­ran­nek­kei­ta ja kiik­ku­tuo­le­ja. Sit­ten muis­tim­me hänen puhu­neen läs­ki­pyö­räs­tä. Sii­nä oli­kin sit­ten lah­ja, joka kop­sah­ti ja syväl­le, ker­too Ant­ti Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus