Jyty muis­ti ansioituneita

Jyty Iin seudun syyskokouksessa muistettiin yhdistyksen aktiiveja ansiomerkein.Jyty Iin seudun syyskokouksessa muistettiin yhdistyksen aktiiveja ansiomerkein.

Jul­kis- ja yksi­tyi­sa­lo­jen toi­mi­hen­ki­lö­liit­to Jyty Iin seu­dun syys­ko­kouk­ses­sa Kui­va­nie­men Meri­hel­mes­sä vie­tet­tiin juh­la­het­keä tors­tai-ilta­na. Kokouk­ses­sa luo­vu­tet­tiin lii­ton ansio­mer­kit Airi Huo­vi­sel­le, Pirk­ko Kais­tol­le, San­na Kon­tiol­le ja Mar­ket­ta Man­ni­sel­le. He ovat toi­mi­neet aktii­vi­ses­ti usei­ta vuo­sia yhdis­tyk­ses­sä muun muas­sa hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja luot­ta­mus­mie­he­nä. Ansio­mer­kit luo­vut­ti Jyty Poh­jois-Suo­men alue­a­sia­mies Jar­mo Raappana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus