Illin­kos­ken mai­se­ma kohenee

Kunnallistekniikan työntekijä Ilpo Tumelius Iin kunnasta, kunnostushankkeen työnjohtaja Seppo Paakkola, kunnallistekniikan työntekijä Mikko Tammi Iin kunnasta, ympäristöpäällikkö Aaro Horsma PVO-Vesivoimasta ja alueen asukas Markku Lukkari palaveerasivat maanantaina töiden etenemisestä Illinkoskella.

Kai­vin­ko­ne on vii­me vii­kos­ta läh­tien liik­ku­nut Illin­saa­ren ran­nal­la Illin­kos­ken tun­tu­mas­sa. Kysees­sä on Iijoen van­han luon­no­nuo­man eli Raa­sa­kan van­han uoman kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä hanke. 

– Alu­eel­ta on pois­tet­tu vesak­ko­ja ja risuk­ko­ja. Tän­ne on ajet­tu lou­hik­koa luis­kan ver­hoi­luun, seu­raa­vak­si ale­taan teh­dä veden­pin­taa nos­ta­vaa poh­ja­pa­toa. Lohi­ka­lo­jen kutu­paik­ko­jen kun­nos­tus aloi­tet­tiin jo vii­me vuon­na, luet­te­lee Raa­sa­kan van­han uoman neu­vot­te­lu­kun­nan jäsen ja nyt teh­tä­vän kun­nos­tuk­sen työn­joh­ta­ja Sep­po Paak­ko­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus