Iis­sä walk-in-koronarokotuksia

Oulun­kaa­ri jär­jes­tää walk-in-koro­na­ro­ko­tuk­sia, joi­hin voi saa­pua roko­tet­ta­vak­si ilman ennak­koon varat­tua aikaa. Walk-inis­tä rokot­teen voi hakea kuka vain 12 vuot­ta täyt­tä­nyt, asuin­pai­kas­ta riippumatta.

Iis­sä walk-in-roko­te­päi­vä järj­ses­te­tään kes­ki­viik­ko­na 22.9. kel­lo 16–19 Iin ter­veys­a­se­mal­la neu­vo­lan pää­dys­sä. Iin Walk-in-roko­tus­päi­väs­sä tar­jo­taan vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia, ja roko­te on Moderna.

Sama­na päi­vä­nä myös Simon ter­veys­a­se­mal­la on walk-in-koro­na­ro­ko­te­päi­vä kel­lo 8–15. Simos­ta voi Walk-in-päi­vä­nä hakea joko ensim­mäi­sen tai vah­vis­tusan­nok­sen, ja rokot­tei­ta ovat Comir­na­ty ja Moder­na. Vah­vis­tus­ro­ko­tet­ta hakies­sa ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta täy­tyy olla kulu­nut vähin­tään kuusi koko­nais­ta viikkoa.