Uusi meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus Lois­to ihastuttaa

Leirikeskuksen terassi avautuu merelle. Sää suosi avoimien ovien iltaa.Leirikeskuksen terassi avautuu merelle. Sää suosi avoimien ovien iltaa.

Jo tam­mi­kuus­sa tänä vuon­na val­mis­tu­nut­ta uut­ta meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus­ta pääs­tiin vii­mein esit­te­le­mään ylei­söl­le avoi­mien ovien mer­keis­sä vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na. Koro­na­ti­lan­teen takia vuo­den alku­puo­lis­ko oli hil­jai­se­loa, mut­ta kesäl­lä Lois­tos­sa voi­tiin aloit­taa rip­pi­kou­lu­lei­rit ja mui­ta­kin kokoon­tu­mi­sia on jo järjestetty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus