Iis­sä on edel­leen pula var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta – Lies­har­jun päi­vä­ko­dil­le rahoi­tus, Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu etenee

Yksityinen päiväkoti Harjuntähti siirtyi syyskuun alussa liikkeenluovutussopimuksella Iin kunnalle.Yksityinen päiväkoti Harjuntähti siirtyi syyskuun alussa liikkeenluovutussopimuksella Iin kunnalle.

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na päi­vä­ko­ti­toi­min­taan täl­le vuo­del­le 127 200 euron lisä­ra­hoi­tuk­sen ja 14 400 euron lisäyk­sen tuot­toi­hin. Lisä­ra­hoi­tus tar­vit­tiin, kos­ka kun­ta aloit­ti syys­kuun alus­sa var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan Lies­har­jus­sa Harjuntähti-yksikössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus