Iin Yri­tys jär­jes­ti kesän ensim­mäi­set ylei­sur­hei­lu­ki­sat

Hel­le­viik­ko­jen jäl­keen sat­tu­nut sade­päi­vä häi­rit­si kiu­kan Iin Yri­tyk­sen kesän ensim­mäi­siä ylei­sur­hei­lu­ki­so­ja. Kisa­jär­jes­tä­jän mukaan sää ei kui­ten­kaan estä­nyt run­sas­ta osan­ot­toa eikä kenen­kään havait­tu ole­van soke­ris­ta. Lajit suo­ri­tet­tiin reip­paas­ti ja kukin kisai­li enem­män omis­ta tulok­sis­ta kuin ketään vas­taan.

Ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lu­jen tulok­set:

T5 40 m + pituus: Enni Oja­nen 11,82 + 172

P5 40 m + pituus: Jere Hil­tu­nen 19,94 + 0,60, Oli­ver Kova­lai­nen 11,65 + 175, Luka Klaa­vu­nie­mi 14,93 + 153, Len­ni Kla­si­la 11,91 + 145.

T6 40 m + pituus: Ret­ta Lep­pä­nie­mi 10,47 + 184, Aada Kaut­to 8,53 + 239, Iisa Kla­vu­nie­mi 9,39 + 217, Pet­ra Schultz 11,26 + 179, Isla Hap­po­nen 9,64 + 195.

P6 40 m + pituus: Vil­le Kosa­mo 9,20 + 202, Jus­tus Oja­la 9,25 + 216

T7 40 m + pituus: Pie­ta Kla­si­la 9,07 + 173, Ali­sa Kuusi­nie­mi 7,92 + 227, Minea Heik­ki­lä 8,78 + 208, Olga Hol­mi 9,72 + 206, Sil­via Greus 9,71 + 192, Meri Pal­da­nius 9,32 + 165, Jen­na Oja­la 9,09 + 217, Ades­sa Torn­berg 10,50 + 168.

P7 40 m + pituus: Oli­ver Päk­ki­lä 8,46 + 249, Atte Back­man 8,56 + 229, Eetu Sep­pä­nen 7,77 + 245

T9 40 m + pituus: Aada Hyry 8,96 + 193, Jen­ni­ka Jär­ven­pää 9,40 + 194, Elvii­ra Lep­pä­nie­mi 8,81 + 248, Aino-Maria Kar­vo­nen 8,66 + 245, Ali­na Kaut­to 7,40 + 262, Mile­na Ron­kai­nen 8,51 + 225, Oona Pesä­maa 8,60 + 246, Elma Klaa­vu­nie­mi 7,52 + 251, Hel­mi Här­kö­nen 9,32 + 179

P9 40 m + pituus: Hugo Pert­tu­la 8,59 + 230, Valt­te­ri Heik­ki­lä 8,00 + 264, Kas­pe­ri Ala­kärp­pä 8,46 + 226, Aatu Oja­nen 7,54 + 307, Aapo Oja­nen 7,85 + 255, Jes­se Kais­to 7,82 + 259, Vik­tor Vete­lä­suo 8,15, Julius Vete­lä­suo 8,42.

T11 60 m + pituus: Nea Ron­kai­nen 9,99 + 340, Hilk­ka Räi­nä 13,03 + 235, Tii­na Jaa­ko­la 9,46 + 381, Pin­ja Kova­lai­nen 9,80 + 373, Vil­ja Veh­ka­lah­ti 9,21 + 361, Sofia Pert­tu­la 12,59 + 256, Vii­vi Heik­ki­lä 11,26 + 283, Saa­ga Pesä­maa 11,65 + 291, Nel­la Sep­pä­nen 11,21 + 290

P11 60 m + pituus: Roo­pe Iso­kos­ki 10,98 + 310

T13 60 m + pituus: Saa­ga Sas­si 10,00 + 385, Jan­na Pahi­kai­nen 9,41 + 370

P13 60 m + pituus: Eero Jär­ve­lä 11,00 + 325

P17 199 m + pituus: Voit­to Kärk­käi­nen 13,00 + 520