Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le ase­tet­tu uhka­sak­ko poistettiin

Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pois­ta­nut Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le aset­ta­man­sa 10 000 euron uhka­sa­kon. Lau­ta­kun­ta aset­ti uhka­sa­kon tam­mi­kuus­sa, kos­ka Iin vesi­lii­ke­lai­tos ei ollut toi­mit­ta­nut ter­vey­den­suo­je­lu­lain mukais­ta ris­kiar­vioin­tia annet­tui­hin mää­rä­ai­koi­hin men­nes­sä. Uhka­sak­ko oli­si tul­lut mak­set­ta­vak­si, mikä­li ris­kiar­vioin­nin hyväk­sy­mis­ha­ke­mus­ta ei oltai­si toi­mi­tet­tu vii­meis­tään 15.3., eikä ris­kiar­vioin­ti oli­si ollut hyväk­syt­tä­vis­sä vii­meis­tään 17.5.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus