Iin tal­vi­lii­kun­ta­pai­kat edel­leen kah­des­sa hoitoluokassa

Illinsaaren ladut kuuluvat Iissä ykköshoitoluokkaan, jolloin niitä hoidetaan tarvittaessa päivittäin.Illinsaaren ladut kuuluvat Iissä ykköshoitoluokkaan, jolloin niitä hoidetaan tarvittaessa päivittäin.

Iin kun­nan tal­vi­lii­kun­ta­pai­kat jae­taan alka­neel­la tal­vi­kau­del­la enti­seen tapaan kah­teen hoi­to­luok­kaan. I‑luokkaan kuu­lu­vat kes­kei­set lii­kun­ta­pai­kat, joi­ta ovat Iin kes­kus­ken­tän kau­ka­lo ja luis­te­lua­lue, Val­ta­rin Aree­nan kau­ka­lo, Kui­va­nie­men kes­kus­ken­tän kau­ka­lo ja luis­te­lua­lue sekä Illin­saa­ren ladut, Kui­va­nie­men ase­man valais­tu latu (ei vii­kon­lop­pu­päi­vys­tys­tä) ja tasa­maan­la­tu. Näi­tä lii­kun­ta­paik­ko­ja hoi­de­taan tar­peen vaa­ties­sa päi­vit­täin. Latu­ja hoi­de­taan jou­lu­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun, jää­aluei­ta ja kaukaloita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus