Iin rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta selvitetään

Iin kun­ta tavoit­te­lee rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta lähi­lii­ken­teel­le. Tavoit­tee­na on, että sel­vi­tys hank­kees­ta käyn­nis­te­tään jo tämän syk­syn aika­na. Mat­kus­ta­ja­ju­nat eivät ole pysäh­ty­neet Iis­sä vuo­den 2006 syk­syn jälkeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus