Kotoil­len koh­ti syk­syä

Muoti ja vuodenaika vaikuttavat kirpparikauppaankin. Kesällä kauppa käy eniten, syksyllä halutaan jotain kivaa kotiin, tietää kirpparikauppias Marja-Leena Lämsä (vasemmalla). Verhokaupoille pysähtynyt Tarja Tapio päätti tähdätä ostoksillaan joulun kotoiluhetkiin.

Kui­va­nie­men lau­an­tai­sil­le elo- ja kala­mark­ki­noil­le kirp­pis­myy­mä­län­sä pys­tyt­tä­nyt Mar­ja-Lee­na Läm­sä arvioi, että syk­syl­lä ihmi­siä kiin­nos­ta­vat kodin sisus­tus ja kotoi­lu. Heti mark­ki­noi­den avau­tu­mi­sen jäl­keen Läm­sän kirp­pa­ril­le pysäh­ty­nyt Tar­ja Tapio todis­ti väit­tä­män todek­si. Hän levit­te­li esiin ver­ho­ja ja pää­tyi osta­maan jou­lu­ver­hot ja punai­sen kapan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus