Iin lii­ken­ne­va­lo­ja ale­taan lait­taa elo­kuun alus­sa – Val­mis­ta pitäi­si olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä

ITM Fin­land ja Iin kun­ta raken­nut­ta­vat Val­ta­tiel­le 4 Iihin kah­det lii­ken­ne­va­lot: Soro­sen­tien liit­ty­mään sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mään Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le. Työt käyn­nis­ty­vät tule­van elo­kuun alus­sa ja val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eni­ten lii­ken­net­tä hait­taa­vat työ­vai­heet teh­dään yötyö­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus