Kesä­kausi käyn­tiin ennä­ty­sai­kai­sin – Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on aloit­ta­nut Pasi Vou­ti­lai­nen

Vir­pi­nie­men vihe­riöil­le pääs­tiin pelaa­maan tänä vuon­na ennä­ty­sai­kai­sin, 9. tou­ko­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään kan­sal­lis­ta golf­viik­koa, jon­ka puit­teis­sa Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­tää monen­lais­ta tapah­tu­maa niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin muu­al­la­kin päin Oulua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus