Iin lii­ken­ne­va­lo­han­ke val­tuus­ton käsiin

Sorosentieltä on ruuhka-aikana hankala päästä kääntymään etelän suuntaan.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­to päät­tää huo­mi­ses­sa kokouk­ses­saan läh­tee­kö kun­ta rahoit­ta­maan lii­ken­ne­va­lo­ja Nelos­tien ja Soro­sen­tien eli Kärk­käi­sen ris­teyk­sen sekä Nelos­tien ja Lei­po­jan­tien eli Shel­lin ris­teyk­seen. Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on laa­ti­nut kysei­siin ris­teyk­siin lii­ken­ne­va­lo­jen raken­nus­suun­ni­tel­man. Han­ke on tar­koi­tus toteut­taa ensi vuon­na osa­na val­tion ja Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­tien välis­tä maan­käy­tön, asu­mi­sen, lii­ken­teen, pal­ve­lu­jen ja elin­kei­no­jen kehit­tä­mi­sen sopi­mus­ta 2016–2019 (MALPE).…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus