Iin kun­nan­val­tuus­toon sitou­tu­mat­to­mien ryhmä

Kun­nan­val­tuu­te­tut Oili Kale­va ja Noo­ra Huo­ta­ri sekä vara­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho ilmoit­ti­vat maa­nan­tai­na kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa eroa­van­sa Iin Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­tä. Samal­la Kale­va ja Sanak­se­na­ho ker­toi­vat perus­ta­neen­sa Iin sitou­tu­mat­to­mien val­tuus­to­ryh­män. Ryh­män puheen­joh­ta­ja­na on Sanak­se­na­ho ja vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Kale­va. Syyk­si Kes­kus­tan ryh­mäs­tä eroa­mi­seen­sa Oili Kale­va ja Har­ri Sanak­se­na­ho ilmoit­ta­vat ryh­mä­ku­rin, joka pai­nos­taa toi­mi­maan vas­toin omaa tah­toa sekä vii­me kun­nal­lis­vaa­lien jälkeisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus