Iin kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta ei vie­lä talousarvioesitystä

Iin kun­nan­hal­li­tus ei saa­nut eili­ses­sä kah­dek­san­tun­ti­sek­si veny­nees­sä kokouk­ses­saan käsi­tel­tyä koko­naan kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio­esi­tys­tä. Kun­nan­hal­li­tus jat­kaa talous­ar­vion ja vuo­sien 2022–23 talous­suun­ni­tel­man käsit­te­lyä ensi maanantaina.

Alun­pe­rin oli tar­koi­tus, että ensi vuo­den talous­ar­vio on kun­nan­val­tuus­ton pää­tet­tä­vä­nä ensi maa­nan­tai­na. Kun­nan­val­tuus­ton kokous siir­tyy kui­ten­kin vii­kol­la eteen­päin, eli on 30. marraskuuta.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta 19.11.