Mam­mut­ti­hir­ren uusi, len­tä­vä lähtö

Ilpo Nylanderin oma tavoite on, että Mammuttihirrestä kehittyy lämminhenkinen, asiakkaat viimeisen päälle huomioon ottava perheyhtiö, jolla on hyvä asema markkinoilla. (Kuva: Teea Tunturi)Ilpo Nylanderin oma tavoite on, että Mammuttihirrestä kehittyy lämminhenkinen, asiakkaat viimeisen päälle huomioon ottava perheyhtiö, jolla on hyvä asema markkinoilla. (Kuva: Teea Tunturi)

Mam­mut­ti Talo­teh­das Oy eli Ilpo Nylan­der ja Her­man­ni Nylan­der osti­vat syys­kuun alus­sa Mam­mut­ti­hir­ren raken­nuk­set, kalus­ton ja lait­teis­ton kon­kurs­si­pe­säl­tä. Lii­ke­toi­min­taa ei kan­nat­ta­nut ostaa, sil­lä sen talou­del­li­nen tilan­ne ei enää ollut kor­jat­ta­vis­sa. – Ajat­te­lim­me, että läh­dem­me totaa­li­seen vas­ta­tuu­leen tilan­tees­sa, jos­sa meil­lä ei ole kave­rei­ta. Näi­den parin ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na pelot ovat kui­ten­kin osoit­tau­tu­neet aiheet­to­mik­si. Meil­lä on ollut valtavasti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus