Iin kun­nan van­ha vaa­ku­na halu­taan takaisin

Vasemmalla Iin kunnan nykyinen vaakuna, joka oli aiemmin Kuivaniemen kunnan vaakuna. Oikealla Iin kunnan entinen vaakuna, jonka käyttöoikeus on nykyisin Ii-Seuralla.

Tui­ja Jär­ve­lä Uusi­ta­lo Ii Kui­va­nie­mi Iis­sä on teh­ty kak­si aloi­tet­ta Iin kun­nan van­han vaa­ku­nan otta­mi­ses­ta Iin kun­nan käyt­töön. Kui­va­nie­men vaa­ku­na on ollut Iin vaa­ku­na­na vuo­den 2007 alus­sa tapah­tu­nees­ta kun­ta­lii­tok­ses­ta läh­tien. Iin ja Kui­va­nie­men kun­tien kun­ta­lii­tos­so­pi­muk­ses­sa kun­nan nimek­si pää­tet­tiin Ii ja vaa­ku­nak­si Kui­va­nie­men kun­nan vaa­ku­na. Aila Paa­so (vihr.) sekä Eero Ala­raa­sak­ka (kesk.) ja nel­jä muu­ta valtuutettua… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus