Iin jää­ra­vit jäl­leen pai­kal­lis­ra­vit raha­pal­kin­toi­neen

Viime vuoden Iin jääraveissa nähtiin heti ravien ensimmäisessä lähdössä kiivas kirikamppailu, jonka voiton vei oikealla kiiruhtava Steam Arthur rattaillaan Maria Kurttila. KUVA: ISMO PIRI

Lau­an­tai­na Illin­su­van­nol­la jär­jes­tet­tä­vät jää­ra­vit ovat tauon jäl­keen taas pai­kal­lis­ra­vit raha­pal­kin­toi­neen. – Iin jää­ra­veis­sa oli vie­lä 90-luvul­la hyviä raha­pal­kin­to­ja. Kun aloim­me jär­jes­tää rave­ja tauon jäl­keen, ovat ne olleet har­joi­tus­ra­ve­ja, jois­sa pal­kin­to­na on loi­met. Nyt olem­me kehit­tä­neet tapah­tu­maa viral­li­sik­si pai­kal­lis­ra­veik­si, ker­too ravit jär­jes­tä­vän Ran­ni­kon hevos­seu­ran puheen­joh­ta­ja Mat­ti Tii­ro. Jää­ra­vei­hin on ilmoit­tau­tu­nut yhteen­sä 55 hevos­ta ja ponia, mikä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus