Mikä raa­to?

Met­säs­sä liik­kues­sa voi tör­mä­tä mitä eri­lai­sim­piin eläin­ten jäl­kiin, mut­ta myös raa­toi­hin ja nii­den jään­nök­siin. Kali­men­ky­län alu­eel­la suo­men­pys­ty­kor­va Joi­kun kans­sa hiih­del­lyt Tan­ja Luok­ka­nen havah­tui, kun Joi­ku alkoi nuus­kia ja kai­vaa lun­ta. Löy­tyi kar­va­tup­po­ja ja jää­ty­nei­tä ruho­no­sia. Mis­tä­hän on kyse?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus