Iin his­to­ri­aa: Mikä mies oli Ako­lan raken­nut­ta­ja Julius Con­rad Antell?

Akolan ehostettu pytinki joelta päin. Kuva: Tarmo HuovinenAkolan ehostettu pytinki joelta päin. Kuva: Tarmo Huovinen

Poh­jois-Iis­sä ole­van Ako­lan kar­ta­no (alku­jaan Brusi­la) on ollut tämän syk­syn aika­na pal­jon jul­ki­suu­des­sa joh­tuen kar­ta­non nykyi­sen omis­ta­jan Tee­mu Kur­ke­lan teke­mäs­tä mit­ta­vas­ta kor­jaus­työs­tä. Mil­lai­nen mies oli alku­pe­räi­sen pytin­gin raken­nut­ta­jak­si mai­nit­tu Julius Con­rad Antell?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus