Iin hal­lin­to- ja talous­joh­ta­jak­si 10 hakijaa

Iin kun­nan hal­lin­to- ja talous­joh­ta­jan vir­kaan tuli 11 hake­mus­ta. Vir­kaa haki­vat Mik­ko Hei­no­nen, Aino Kar­ja­lai­nen, Kau­ko Kes­ki­särk­kä, Emi­lia Kok­ko, Vir­pi Koleh­mai­nen, Juha Lam­pi, Eija Mat­ti­la, Jark­ko Oja­la, Ant­ti Rit­vo­nen ja Kati Yrt­tia­ho.

Hal­lin­to­joh­ta­jan paik­ka tuli avoi­mek­si Annas­tii­na Jun­ni­lan irti­sa­nou­dut­tua viras­ta maa­lis­kuus­sa. Hal­lin­to­joh­ta­jan irti­sa­nou­dut­tua päät­ti hen­ki­lös­tö­jaos­to muut­taa teh­tä­vän hal­lin­to- ja talousjohtajaksi.

Vir­kaan valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa ylem­pää kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, vah­vaa talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non osaa­mis­ta, koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä sekä hyviä vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteistyövalmiuksia.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.