Iin Ase­man seu­tu aihee­na Ala­siu­ruan uudes­sa kirjassa

Jarmo Alasiurua tallentaa kirjoihinsa pääasiassa suullista perinnetietoa ja tarinoita.

Jar­mo Ala­siu­rua pite­lee käsis­sään pai­no­tuo­ret­ta kir­jaan­sa, joi­ta hän on hake­nut edel­lis­päi­vä­nä kir­ja­pai­nos­ta kotiin­sa Maa­lis­maal­le. Täl­lä ker­taa hän on paneu­tu­nut Iin Ase­man seu­dun elä­mään. Hän tote­aa sen ole­van sel­vän jat­ku­mon aiem­mil­le jul­kai­suil­leen. Ala­siu­rual­ta ilmes­tyi vuon­na 2016 kir­ja Pori­noi­ta Pirt­ti­tör­män Yli­pääs­tä mai­se­mis­ta Maa­lis­maan. Seu­raa­va­na vuon­na ilmes­tyi Ab Maa­lis­maa Oy. Vii­me vuon­na hän jul­kai­si Marion kai­vu­rit ‑kir­jan. Kirja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus