Iihin laa­di­taan lii­kun­ta­paik­ko­jen suunnitelma

Iihin laa­di­taan ensi vuon­na lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­ni­tel­ma, päät­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta. Suun­ni­tel­mas­sa rat­kais­taan tule­vien lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­teet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että suun­ni­tel­man lisäk­si jo ole­mas­sa ole­vaan Kui­va­nie­men kun­to­ra­taan teh­dään tar­vit­ta­via pie­ni­muo­toi­sia kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä. Pää­tös liit­tyy val­tuus­toa­loit­tee­seen annet­ta­vaan vas­ti­nee­seen, jota lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kun­nan­val­tuus­tol­le. Aloit­tees­sa Iin kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä esit­ti, että Kui­va­nie­men valais­tu latu siir­re­tään Kart­ti­mon ladun aloi­tus­koh­taan ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus