“Iha­na pääs­tä uuteen omaan kouluun”

Iin Alarannan uusi koulu otettiin käyttöön eilen. Takana on kolmen vuoden hajasijoitus, jonka aikana pienimmät koululaiset opiskelivat Alarannan koulun vanhassa koulurakennuksessa Puustellissa ja 3.–4.-luokkalaiset Haminan koulun Kisakentän talossa. Viidesluokkalaiset Linnea Ylitalo, Milla Paakkola, Enni Laurila ja Olli Alamartimo sanovat, että parasta uudessa koulussa on, että se on uusi.Iin Alarannan uusi koulu otettiin käyttöön eilen. Takana on kolmen vuoden hajasijoitus, jonka aikana pienimmät koululaiset opiskelivat Alarannan koulun vanhassa koulurakennuksessa Puustellissa ja 3.–4.-luokkalaiset Haminan koulun Kisakentän talossa. Viidesluokkalaiset Linnea Ylitalo, Milla Paakkola, Enni Laurila ja Olli Alamartimo sanovat, että parasta uudessa koulussa on, että se on uusi.

Iin Ala­ran­nan kou­lus­sa oli eilen juh­la­päi­vä, kun uusi kou­lu otet­tiin käyt­töön. Fii­lik­set tun­tui­vat ole­van hyvät sekä oppi­lail­la että kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­la. Kou­lun kuu­den­nen luo­kan opet­ta­ja Pasi Lep­pä­nie­mi tote­si tilan­teen ainut­ker­tai­sek­si. – Onhan tämä har­vi­nais­ta herk­kua, sil­lä har­voin pää­see opet­ta­ja­na tai oppi­laa­na aivan uuteen kou­luun. Lep­pä­nie­mi ker­too, että hänel­lä itsel­lään on ollut niin hyvä tuu­ri, että hän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus