Iin kun­ta valit­si ura­koit­si­jat talvikunnossapitoon

Iin kun­ta on valin­nut ura­koit­si­jat katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon tal­vi­kausil­le 2020–2021 ja 2021–2022. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi katu­jen alue­tar­jouk­sis­sa koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man tar­jouk­sen anta­neet ura­koit­si­jat. Kes­kus­tan, Ala­ran­nan ja Tik­ka­nen-Mic­ro­po­lis aurausa­luei­den ura­koit­si­jak­si valit­tiin Suvan­to Infra Oy. Kaup­pi­la-Illi aurausa­lu­een ura­koit­si­jak­si valit­tiin Koneu­ra­koin­ti J‑M Paak­ko­la ja Kui­va­nie­men aurausa­lu­een ura­koit­si­jak­si MA-Traktoripalvelu.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus