Kova­sin­kan­kaan tuu­li­kaa­va uuteen alkuun

Iin kun­ta on käyn­nis­tä­nyt uudel­leen tuli­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­van laa­ti­mi­sen Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le. Kaa­voi­tus­pro­ses­si kes­key­tet­tiin alku­vuo­des­ta, kos­ka kaa­vaan liit­ty­vään pää­tök­sen­te­koon oli osal­lis­tu­nut esteel­li­siä hen­ki­löi­tä. Tuu­li­voi­ma Oy:n tavoit­tee­na on toteut­taa Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le kuu­den voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­to, jon­ka koko­nais­te­ho oli­si enin­tään 45 MW. Suun­ni­tel­lut voi­ma­lat oli­si­vat tehol­taan 5–7.5 MW ja nii­den koko­nais­kor­keus tuli­si ole­maan enin­tään 280 met­riä. Suun­nit­te­lua­lue sijoit­tuu kun­nan eteläosaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus