Haa­pa­nie­mi jat­kaa Iin Vih­rei­den johdossa

Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen, Heli-Hannele Haapaniemi, Pauliina Rasinkangas, Eija Alaraasakka, Martti Kaarre, Jorma Kokko ja Maija Tahkola vuosikokouksessa. Etäyhteydellä kokoukseen osallistui Aila Paaso.Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen, Heli-Hannele Haapaniemi, Pauliina Rasinkangas, Eija Alaraasakka, Martti Kaarre, Jorma Kokko ja Maija Tahkola vuosikokouksessa. Etäyhteydellä kokoukseen osallistui Aila Paaso.

Iin Vih­reät ry valit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan 21.11. Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­men jat­ka­maan puheenjohtajana.

Hal­li­tuk­sen jäse­nik­si valit­tiin jo aiem­mal­la kau­del­la toi­mi­neet Eija Ala­raa­sak­ka, Mart­ti Kaar­re, Jor­ma Kok­ko, Aila Paa­so ja Pau­lii­na Rasin­kan­gas. Uute­na hal­li­tuk­sen valit­tiin Mai­ja Tah­ko­la.

Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja Mar­jo Tapa­ni­nen ker­toi kokouk­ses­sa ajan­koh­tai­set aluevaalikuulumiset.