Ansio­merk­ke­jä pit­kä­ai­kai­sil­le Oulun­kaa­ren työntekijöille

Ansiomerkkejään olivat vastaanottamassa Oulunkaaren yhtymävaltuuston kokouksessa Sirpa Iinattiniemi, Raili Orre, Pirkko Kaisto ja Seija Vähkyrä. Oulunkaarelta onnittelemassa henkilöstöpäällikkö Sanni Saglamer ja palveluesimies Sirkku Fali.Ansiomerkkejään olivat vastaanottamassa Oulunkaaren yhtymävaltuuston kokouksessa Sirpa Iinattiniemi, Raili Orre, Pirkko Kaisto ja Seija Vähkyrä. Oulunkaarelta onnittelemassa henkilöstöpäällikkö Sanni Saglamer ja palveluesimies Sirkku Fali.

Suo­men Kun­ta­lii­ton kul­tai­sen ansio­mer­kin 40 vuo­den pal­ve­luk­ses­ta sai­vat Iin van­hus­pal­ve­lu­jen Rai­li Orre ja Pir­jo Ris­sa­nen, Pudas­jär­ven van­hus­pal­ve­lu­jen Sir­pa Iinat­ti­nie­mi, Simon ter­veys­pal­ve­lu­jen Aira Sirk­ka, Simon sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen Riit­ta-Lii­sa Pos­ti sekä Pudas­jär­ven sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen Mar­ja-Lee­na Tur­ves ja Irja Luok­ka­nen.

Suo­men Kun­ta­lii­ton kul­tai­sen ansio­mer­kin 30 vuo­den pal­ve­luk­ses­ta sai­vat Iin van­hus­pal­ve­lu­jen Pirk­ko Kais­to, Pudas­jär­ven sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen Sei­ja Väh­ky­rä, Uta­jär­ven sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen Aino Väi­sä­nen, Simon van­hus­pal­ve­lu­jen Sei­ja Hama­ri ja Pudas­jär­ven ter­veys­pal­ve­lu­jen Hele­na Kok­ko.