Kan­sal­lis­pu­ku­jen kir­joa Iis­sä

Kansallispukupiknikille olisi voinut saapua myös vain jokin puvun osa mukanaan, mutta Iin tapahtuman osanottajat olivat sonnustautuneet täydellisiin asuihin. Oikealla seisovalla Maija Matilalla oli mukanaan myös 1800 -luvulta peräisin olevat lastenvaunut, joiden kyydissä matkustivat lapinpukuinen Jussa-Aslak -nukke ja Piehka-koira.

Eri aluei­den kan­sal­lis­pu­ku­ja sekä muu­ta­maa mui­nais­pu­kua saa­tiin ihail­la Iin koti­seu­tu­museon ja Hui­lin­gin museo­kah­vi­lan piha­pii­ris­sä vii­me sun­nun­tai­na, kun suo­ma­lai­sen kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si jär­jes­tet­tyyn puku­jen ulkoi­lu­tus­pik­ni­kiin osal­lis­tui tois­ta­kym­men­tä hen­keä. Iis­sä kan­sal­lis­pu­ku­ja ulkoi­lu­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuo­si sit­ten, ja tapah­tu­man suo­sio näyt­tää ole­van kas­va­maan päin. Kun­nas­sa kan­sal­lis­pu­ku­ja onkin aina­kin tämän vuo­si­tu­han­nen alku­vuo­si­na val­mis­tet­tu Anna-Mai­ja Ala­kär­pän opas­tuk­sel­la kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­la, mis­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus