Haa­ran­niit­ty kun­toon yhdes­sä – Arvok­kaan nii­tyn kun­nos­tus­tal­koi­siin osal­lis­tui pai­kal­li­sia sekä maa­han­muut­ta­jia

Kalle Hellströšm talkoili KiimingissŠä maakunnallisesti arvokkaalla Haaranniityllä.

Haa­ran- tai Haa­ra­no­jan­niit­ty on har­vi­nai­nen luon­non­niit­ty, jol­la pien­ti­lan leh­mät ovat lai­dun­ta­neet 80- ja 90-luku­jen vaih­tee­seen saak­ka. Repo­se­län­tien var­rel­la sijait­se­val­la nii­tyl­lä tal­koil­tiin jäl­leen tiis­tai­na. Aktii­vi­nen tal­koo­työ on estä­nyt nii­tyn umpeen­kas­vun. – Nämä ovat 26. tal­koot. Ensi ker­taa nii­tyl­lä tal­koil­tiin vuon­na 1993, eli hie­man sen jäl­keen, kun lai­dun­nus alu­eel­la lop­pui, sanoo Poh­jois-Poh­jan­maan luon­non­suo­je­lu­pii­rin alue­pääl­lik­kö Mer­ja Ylö­nen. Luon­non­hoi­don…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus