Pää­mi­nis­te­ri pyö­räi­li Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Jani Alakangas haastatteli pääministeri Juha Sipilää trakorin lavalla Seon pihalla Haukiputaalla tänään lauantaina.

Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä (kesk.) osal­lis­tui tänään lau­an­tai­na puo­lu­een­sa pyö­räi­ly­ta­pah­tu­maan, jon­ka reit­ti kul­ki myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Yli­kii­min­gis­sä, Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la.

Yli­kii­mi­gis­sä ja Kii­min­gis­sä oli ylei­söä pai­kal­la run­saim­min, mut­ta Hau­ki­pu­taan Seol­la oli pää­mi­nis­te­rin ja mui­den pyö­räi­lyyn osal­lis­tu­nei­den mie­les­tä paras puhu­ja­ko­ro­ke ja pul­lat.

Pää­mi­nis­te­rin ja mui­den osa­not­ta­jien kuu­lu­mi­set Hau­ki­pu­taal­la kuul­tiin hei­nä­paa­lien kes­kel­tä Lau­ri Kaup­pi­lan pai­kal­le aja­man, vuo­si­mal­lin 1957 Val­met-tra­to­rin laval­ta. Kah­vi- ja kor­va­puus­ti­tar­joi­luis­ta vas­ta­si­vat Hau­ki­pu­taan Seon yrit­tä­jät Tint­ti Rasi­la ja Rit­va Krop­su.

- Har­voin kah­vi­pai­kois­sa saa nykyi­sin enää yrit­tä­jien itsen­sä lei­po­maa pul­laa, kehui Sipi­lä.

Pää­mi­nis­te­ri on kesän aika­na pyö­räil­lyt 1000 kilo­met­riä ja kalas­ta­nut Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vas­ta kesä­pai­kas­taan käsin. Saa­liik­si on tul­lut ahve­nia. Syk­syn työ­rin­ta­mal­la odot­ta­vat isot  haas­teet, mut­ta Sipi­lä uskoo, että asiat suju­vat  myö­tä­tuu­les­sa, kuten pyö­räi­ly­kin — sii­tä huo­li­mat­ta, että tuu­len voi­mak­kuus äityi lau­an­tai­na lähes myrs­kyi­säk­si.

Eeva Maria Park­ki­nen Yli­kii­min­gis­tä kehui tilai­suuk­sien tun­nel­maa läm­min­hen­ki­sik­si. Yli­kii­min­gis­sä oli ohjel­mas­sa myös musiik­kie­si­tyk­siä pai­kal­lis­ten voi­min.

Tors­tai­na Yli­vies­kas­ta alka­nut run­di päät­tyy tänään illan­suus­sa Ouluun. Pyö­räi­lyyn osal­lis­tui myös kan­sae­dus­ta­jan teh­tä­vis­tä äsket­täin euro­par­la­ment­tiin siir­ty­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 14.8.

Mat­ka jat­kui Hau­ki­pu­taal­ta Ouluun.

Ylei­söä Yli­kii­min­gis­sä.