14-vuo­­tias poi­ka kaa­ha­si Iis­sä po­lii­sia kar­kuun

14-vuo­tias poi­ka pake­ni per­jan­tai-ilta­na Iis­sä polii­sia aja­mal­la rei­lua yli­no­peut­ta cros­si­moot­to­ri­pyö­räl­lä. Polii­si havait­si cros­si­pyö­räl­lä aja­neen kul­jet­ta­jan hie­man ennen iltayh­dek­sää Iin taa­ja­mas­sa. Kul­jet­ta­ja läh­ti aja­maan polii­sia pakoon. Hänen vauh­tin­sa nousi Puuse­pän­tiel­lä 90 kilo­met­riin tun­nis­sa. Alu­eel­la on 40 km/h nopeus­ra­joi­tus.

Polii­si tavoit­ti pake­ni­jan, ja kävi ilmi, että kul­jet­ta­ja on 14-vuo­tias lap­si. Moot­to­ri­pyö­rä taka­va­ri­koi­tiin ja pojan van­hem­mat kävi­vät hake­mas­sa hänet kotiin.

Polii­sin mukaan tapaus­ta tut­ki­taan tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­se­na oikeu­det­ta.