Veden pääl­lä kii­tä­vät kel­kat kiinnostivat

Iiläinen Niko Klasila starttasi lauantaina järjestetyissä ISK Watercross -kisoissa.

ISK Waterc­ross jär­jes­tet­tiin Iis­sä ensi ker­taa. Kol­me moot­to­ri­kelk­kaa nos­taa kier­rok­sia ran­ta­hie­kal­la Iis­sä, läh­tö­lip­pu hei­lah­taa ja kel­kat kiih­dyt­tä­vät koh­ti joen kes­kel­lä ole­vaa kil­pa­ra­taa. ISK Waterc­ross ‑kisat jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na ensi ker­taa Iis­sä. Koko per­heen tapah­tu­mak­si suun­ni­tel­tu kisa­päi­vä ylit­ti jär­jes­tä­jä Iiseu­dun kelk­kai­li­joi­den odo­tuk­set, sil­lä kat­so­jia Illin­saa­reen kerään­tyi noin 2000 kap­pa­let­ta. Vedel­lä ajo jän­nit­tää Waterc­ross-kil­pai­lul­la tar­koi­te­taan sul­je­tul­la vesia­lu­eel­la tapahtuvaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus